تماس با مدیریت : مهندس عباس محمد حسنی ، شماره همراه 5139 110 915 98+

دفتر فروش مشهد : چهار راه ابوطالب – بلوار قرنی – قرنی 24 – پلاک 5

تلفن ها :

37269386 51 98+

37282359 51 98+

آقای فرخ امین رضایی 6493 112 915 98+